Polskie Radio 24: Magazyn Europejski: Trudne rozmowy o Brexicie

Agata Gostyńska-Jakubowska
29 October 2016

The CER's Agata Gostyńska-Jakubowska speaks to Polskie Radio 24 about Theresa May's negotiating strategy.