Polskie Radio: Nowa Komisja Europejska

Agata Gostyńska-Jakubowska
28 October 2019

Agata Gostyńska-Jakubowska, a senior research fellow at the Centre for European Reform talks to Polskie Radio about the new Commission.