"Posielať domov" migrantov z EÚ nebude pre Britániu ľahké

Opinion piece (EurActiv.sk)
Camino Mortera-Martinez, John Springford
23 August 2016

Ľudia z iných krajín EÚ žijúci v Británii sa až tak veľmi brexitu obávať nemusia, píšu experti think-tanku CER. Novú britskú vládu čakajú v najbližších rokoch veľmi komplikované rokovania, podľa ktorých sa dohodne podoba budúceho vzťahu medzi Veľkou Britániou a zvyškom únie. Kľúčovou otázkou bude vytvorenie právneho rámca pre pokračovanie pobytu občanov EÚ v Spojenom kráľovstve.

Môže Británia prinútiť občanov ostatný štátov únie, aby odišli?

Existuje celý rad právnych, politických aj praktických dôvodov, prečo to nebude ľahké a dosť pravdpodobne nemožné. Veľmi dôležitým dôvodom je zákaz retroaktivity, ktorý je v medzinárodnom práve zakotvený vo Viedenskom dohovore o zmluvnom práve z roku 1969. Podľa tohto zákazu by odstúpenie od zmluvy nemalo viesť k poškodeniu práv strán, ktoré vznikli v dobe platnosti tejto zmluvy. Medzi právnikmi ale neexistuje konsenzus na tom, či sa toto pravidlo týka aj práv občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve.

Aj keby súdy prišli k záveru, že to tak nie je, môžu sa občania EÚ brániť vysťahovaniu na základe britského práva, medzi ktorého základné princípy patrí nutnosť zachovávať právne istoty a teda nemožnosť spätnej zmeny podmienok.

Je jasné, že zvlášť silné postavenie budú mať v prípadných súdnych sporoch tí občania, ktorí sa do Británie prisťahovali pred referendom 23. júna.

Mierne slabšie postavenie budú mať tí, ktorí prišli síce po referende, ale ešte pred formálnym vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ. Britská vláda má v tejto súvislosti obavy, že by sa do krajiny mohlo chcieť na poslednú chvíľu pred brexitom nasťahovať veľké množstvo ľudí a preto chce vyhlásiť termín, po ktorom už prichádzajúcim nebudú garantované záruky vyplývajúce z únijného práva.

Z praktického hľadiska je veľký problém preukázateľne rozlíšiť, kedy sa ktorý občan EÚ do Británie prisťahoval, pretože Spojené kráľovstvo nevedie žiadnu komplexnú štatistiku. Bolo by síce samozrejme možné takýto register cudzincov žijúcich v Británii zriadiť, ale samozrejme nie všetci títo ľudia by boli schopní presvedčivo dokázať dátum svojho príchodu.

Z politického uhla pohľadu bude Británia potrebovať získať podmienky výhodné pre britskú ekonomiku, pre čo bude potrebná dobrá vôľa členských štátov EÚ a tak si zrejme nebude môcť dovoliť svojich partnerov provokovať snahou deportovať ich občanov.